Образователни технологии Кандидат студенти и матура изпити след 7 клас PBS комуникативни умения Дистанционно обучение
1 2 3 4

Новини

Курсове за матури

Гарантирате си успех, спестявате време и пари!

Образователни технологии™ – 25 години лидер в подготовката на кандидат-студенти и зрелостници, организира блиц-курсове (присъствени, онлайн или смесени) за подготовка за матури по: български език и литература, английски език, математика, история, география и други дисциплини и възможност за външни клиенти да се явят на пробни зрелостни изпити.

Защо да се възползвате от това предложение?

Прочетете още...
 
Ефективно презентиране и говорене пред публика - Пловдив - 31.10.2015 г.

На 31.10.2015 г. в Пловдив, след успешно издържан изпит по европейската система Personal Bussines Skills (Xpert PBS) модул "Ефективно презентиране и говорене пред публика" курсистите демонтрираха своите умения.

Сетификатът PBS е международно признат с документ на английски език, оценяван по 25 критерия от оторизиран външен оценител. Образователни технологии™ е обучила успешно стотици курсисти. Обадете се и попитайте как да се подготвите и явите на изпит за получаване на този сертификат.

Стилияна Богоева - Законите на живота

Прочетете още...
 
Курсове за 7 клас и кандидат-студенти за 2015/2016


Образователни технологии™ продължава записване за подготовка по български език и математика за кандидатстване след 7 клас и по български език, математика, биология, химия, география, история, английски, немски, френски и руски език за кандидат студенти.

Презентации се провеждат в делнични дни от 9:00 до 18:00, след уговорка с отговорник на удобен за вас офис.

След презентацията учениците имат възможност да определят безплатно входното си ниво с коментар на резултатите и да присъстват на демонстрация на продуктите за обучение.

седмокласници

 

FacebookКурсове за подготовка на кандидат-студенти, изпити след 7 клас, матура, чуждоезиково обучение, частни училища

В подготовка на кандидат-гимназисти (седмокласници), кандидат-студенти, за зрелостни изпити (матури) Образователни технологии™ е утвърдено име от 1990 г.

Авторски учебни материали и обучение по български език и литература (БЕЛ), математика, география, история, биология, химия, физика, английски, испански, немски, френски и руски език, създаването, усъвършенстването и преподаването по тях са основната ни дейност..

Кандидат-студентски курсове

кандидатстване
 • Ефективна система за обучение на кандидат-студенти с готови учебни материали и изпитен тренинг по формат на изпитите.
 • Обучението е в различни мобилни варианти с възможност за целогодишно обучение, краткосрочни курсове или дистанционно обучение.

Прочетете още...

Курсове за кандидат–гимназисти

изпити след 7 клас
 • Обучение чрез мултимедийни продукти и учебни материали.
 • Системата на обучение гарантира висока успеваемост на изпита и дава стабилна основа по български език и математика на седмокласниците върху която те развиват знанията си в следващите класове.

Прочетете още...

Зрелостни изпити / матури - подготовка

матура
 • Мултимедийни, уеб-базирани учебни материали, спестяващи време и пари.
 • Присъствени и онлайн консултации.

За повече информация – позвънете в удобен за вас офис

Езиков център - английски, немски, испански, френски и руски

английски немски испански френски руски

Сертификат European Business Competence* Licence (EBC*L)

EBCL

 

European Business Competence* Licence (EBC*L) - европейски сертификат за бизнес компетенции, който удостоверява, че притежателят му разполага с основни икономически знания и умения да ги прилага в практиката.

Прочетете още...

Сертификат Xpert personal business skills

xPert

 

Системата Xpert personal business skills е европейска система за сертифициране умения за най-търсените в момента ключови компетенции свързани с управление на човешки ресурси, междуличностни отношения и комуникативни умения в различни аспекти: говорене пред публика; търговски продажби; управление на екипи; договори и преговори; управление на проекти.

Прочетете още...

Частно основно училище

основно училище

 

 • Училище, в което децата се научават да учат, да бъдат креативни, да работят в екип, да имат добри маниери и етикет, където формират своите добродетели, които да ги направят успешни личности.

Прочетете още...

Частна профилирана гимназия

профилирана гимназия
 • Чуждоезиково обучение на високо ниво по английски, немски, френски, испански и руски с придобиване на чуждоезикови сертификати за кандидатстване в чужбина.
 • Профил – предприемачество – придобиване на международни сертификати по бизнес компетентности и комуникативни умения.
 • Профил – графичен дизайн.
 • Програма за личностно развитие.
 • Модерна материална база.

Прочетете още...

Дистанционна подготовка

дистанционно обучениеВсеки човек има нужда от нови знания за да разбира и използва бързоразвиващите се технологии и иновации. Те му помагат да е по-продуктивен и ефективен.

Съвременните начини за усвояване на нови знания е съчетание от традиционни и по-нови форми на присъствени и неприсъствени обучения.

Дистанционното обучение се развива много бързо през последните години, като се фокусира върху педагогически, технологични и индустриални системи, които имат за цел да предоставят обучение на участниците, без да им се налага те да пътуват физически до училища или обучителни центрове. Развитието на технологиите му позволява да дава знания на много хора с ниски разходи. Затова тази форма става все по-популярна.

Самото дистанционно обучение може да съчетава синхронни и асинхронни форми на подготовка.

Образователни технологии е с няколкогодишен опит в производството и използването на уеб-базирани, мултимедийни продукти за обучението на клиентите си. В подготовката прилагаме присъствени и неприсъствени (асинхронни и синхронни) форми на обучение.

Повече информация и конкретни примери можете да разгледате в менюто Продукти.